Styret 2018-2020

President:                      Ågot Alnes Orvik (2018-2020)                                              

Visepresident:                Kari Tallaksen (2017-2019)                                

Styremedlem:                Inger Lønset (2017-2019)                                     

Styremedlem:                Birgit Nes (2018-2020)                             

Styremedlem:                Marit Heggstad (2018-2020)                              

Styremedlem:                Marit Fugledal (2018-2020)

Suppleant:                     Aud Sæbjørnsen  (2018-2020)                     

Suppleant:                     Marianne Solli (2018-2020)