Andre tillitskvinner

Representanter til R+L møtet 2021

                                Ågot Alnes Orvik                                               

                                Christine Colban

 

 

Programansvarlige:

Marit Heggstad                                                           

Frøydis Stokke                                                       

 

Revisorer:

Kari Smørdal                                                         

Brit Ingunn Hana                                                           

 

Rekrutteringskomite/ekstensjon:

Gunhild Rolandsen                                                              

Marianne Solli                                                       

Frøydis Orten Stokke                                                    

                                                    

 Web- og Infokomite:                                                   

Ågot Alnes Orvik                                                      

Birgit Nes