Andre tillitskvinner 2018-2020

Representanter til R+L møtet 2019

president                  Ågot Alnes Orvik                                               

suppleant                  Kari Tallaksen

suppleant                  Marit Heggstad 

suppleant                  Marit Fugledal

suppleant                  Inger Lønset

suppleant                  Aud Sæbjørnsen

suppleant                  Birgit Nes

 

Programansvarlige:

Marit Heggstad (2018-2020)                                                             

Frøydis Stokke (2017-2019)                                                       

 

Revisorer:

Kari Smørdal  (2018 -2020)                                                             

Brit Ingunn Hana (2017-2019)                                                               

 

Rekrutteringskomite/ekstensjon:

Gunhild Rolandsen (2018-2020)                                                                 

Marianne Solli (2018-2020)                                                            

Tove B. Hauge (2018-2020)                                                                

Gerd W. Goddard (2018 -2020)                                                            

 

Prosjektkomite:

Kari Tallaksen (2017-2019)                                                                  

Sissel H. Heggdal (2018-2020)                                                             

 

Web- og Infokomite:                                                   

Ågot Alnes Orvik (2018-2020)                                                              

Birgit Nes (2017-2019)                                                                        

 

Valgkomite:

Christina Duwe (2018-2020)                                                                

Gunhild Rolandsen (2017-2019)                                                             

Sissel H. Heggdal (2017-2019)