Jubileumsfeiring

Tre minnerike dager med besøk fra vennskapsklubben Solihull og jubileumsmiddag på Vardestua. Referat i tekst og bilder.