Om klubben

Molde Soroptimistklubb har 27 medlemmer rekruttert fra mange forskjellige yrker.

Klubben er tilknyttet Soroptimist Internasjonal (SI), en verdensomspennende, ideell, religionsnøytral og partipolitisk nøytral organisasjon for yrkesaktive kvinner. 

SOROPTIMISTAPPELLEN 

La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse!
La oss være villige til å hjelpe og tjene
La oss alltid sette oss høye mål,
og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar!

 

 

 

 

 

 

 

Foto: privat