Handlingsplan

Klubben sin handlingsplan er utarbeidet etter disse satsingsområdene:

 

 Synlighet


 Rekruttering


 Kommunikasjon


 Prosjektarbeid

Handlingsplan for Molde Soroptimistklubb for 2019-2023

Handlingsplan for Molde Soroptimistklubb for 2018-2019 

Handlingsplan for Molde Soroptimistklubb for 2012