Distriktsmøte for Nord Vest 2016

Onsdag 21. september samlet tilsammen 30 medlemmer fra Ålesund, Kristiansund og Molde seg for å avholde årets distriktsmøte. Møtested var som tidligere år i Molde sanitetsforenings lokaler i Molde. Etter lystenning og appell startet vi tradisjonen tro med nydelig får i kål, kaffe og kaker.

Guvernør Gerd Halmø var invitert og hun holdt et flott foredrag for oss med tittel: 

«En organisasjon i fornyelse – spennende å bidra som  tillitskvinne» 

Klubbene presenterte deretter sine prosjekter og aktiviteter, og distriktskontakt Christina Duwe orienterte fra siste samling for distriktskontaktene.

Til slutt takket president Tove B. Hauge for et godt møte og ønsket alle vel hjem.

 

 

Takk til damene fra Moldeklubben som dekket nydelig bord