Prosjekter

Våre mål

Hvert fjerde år fastsetter SI programområder med mål som det skal arbeides mot. Målene følges opp i alle deler av organisasjonen, helt ned til klubbnivå. I perioden 2011-2015 skal SI jobbe for å bedre kvinners og jenters liv og status gjennom utdanning, myndiggjøring og ved å tilrettelegge for personlig utvikling. Målene er tuftet på FNs tusenårsmål og setter søkelys på noen av de viktigste utfordringer i samfunnet vårt:

  1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
  2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
  3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
  4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
  5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer