Pepperkakebaking 2018

29. november hadde Molde Soroptimistklubb sin årlige bakedag med innføringsklassen på Sellanrå skole. I denne klassen går fremmedspråklige barn som kommer flyttende til Molde som flyktninger eller av andre grunner. Når det norske språket er godt nok, blir elevene fordelt på sine nærmiljøskoler. I år var det 2.trinn som bakte med oss, 12 gutter. Molde Soroptimistklubb var representert med seks medlemmer, dessuten hadde vi god hjelp av to assistenter som kjente barna. Dette er et nærmiljøprosjekt med integrering som mål som skolen, barna og vi setter stor pris på.