Oransje dager 2020 "Stopp vold mot kvinner"

25. november markerer vi FNs internasjonale dag for eliminering av vold mot kvinner. Kvinneorganisasjoner verden over aksjonerer derfor med ”å farge verden oransje” i 16 dager fram til menneskerettighetsdagen 10. desember.

Pressemelding fra Molde Soroptimistklubb   

Da Norge stengte ned på grunn av korona-pandemien i mars, ble hverdagen og hverdagslivet endret for svært mange av oss. Pandemien påvirker oss alle. Under nedstengingen i mars ble kontakten med hjelpe- og behandlingsapparat begrenset eller helt lukka.  For barn og kvinner som lever under streng sosial kontroll eller i relasjoner med vold og overgrep, har situasjonen vært bekymringsfull.  Først 24. mars ga regjeringen beskjed om at krisesentrene har en samfunnskritisk funksjon og at kommunene skulle opprettholde tilbudet.

I mai kom det rapporter om nedgang i henvendelser om vold i hjemmet både hos krisesentrene og politiet, men dette betyr ikke at volden forsvinner, man så tvert imot en antydning til at sakene som kom inn var mer alvorlige enn før, med grovere voldsepisoder. Vold i nære relasjoner er aldri en privatsak. Regjeringen har siden 2007 anbefalt kommunene å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. 

Vi er kjent med at Molde kommune har en slik plan for 2017-20, utarbeidet gjennom et regionalt samarbeid mellom 10 kommuner der også tidligere Midsund og Nesset er med. Denne handlingsplanen setter kommunene sitt arbeid mot vold i nære relasjoner på dagsorden. Målsettingen er å forebygge, avdekke og stoppe vold i nære relasjoner mot personer i alle aldre i vår region. Det er viktig at målsettingene blir fulgt opp i praksis, og at vi alle er ekstra oppmerksomme, særlig i disse korona-tider. 

Gjennom et hundreår har Soroptimistene, verdens største organisasjon av yrkeskvinner, drevet prosjekter verden over for å bedre forholdene og skape vekst for spesielt kvinner og jenter.

 ”Kvinner skal beskyttes og gjerningsutøvere straffeforfølges, alt på en omfattende, samordnet og mest mulig effektiv måte .”  Jfr  Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.   

  1. november markerer vi FNs internasjonale dag for eliminering av vold mot kvinner. Kvinneorganisasjoner verden over aksjonerer derfor med ”å farge verden oransje” i  16 dager fram til menneskerettighetsdagen 10. desember. Med 58 soroptimistklubber landet over og engasjerte medlemmer, kan soroptimistene på denne måten virkelig være en stemme for kvinner, ansvarliggjøre politikere og utgjøre en forskjell.  I novembermørket sørger vi for at bygninger og landemerker over hele landet blir belyst oransje, og lokale klubber har plakatkampanjer og arrangementer for å rette fokuset mot det verdensomspennende problemet vold er. 

Ta gjerne kontakt med oss og støtt arbeidet vårt!

Molde Soroptimistklubb
https://molde.soroptimistnorway.no/
post@soroptimistnorway.no