Åpent arrangement på Krona

Molde Soroptimistklubb markerte årets oransje dager med arrangement på Krona 26. november.

Edle Utaaker fra Bergen Soroptimistklubb fortalte om Moldovaprosjektet og hvordan arbeidet med å forebygge menneskehandel også gir utdanning til barn og unge i Moldova. Vi fikk også et tankevekkende foredrag ved høyskolelektor Helene Hoemsnes, som fortalte om arbeidet mot vold i nære relasjoner i Romsdalsregionen.