2013

Under innflytterdagen den 7. september 2013 valgte vi å ha fokus på trafficking og "lilla sløyfe"-aksjonen. I tillegg solgte vi klubbens kort, laget av kunstner Anne Grethe Aassve.

 

 Innflytterdag 2013