Innflytterdag i Molde

Molde Soroptimistklubb har gjennom en årrekke deltatt på den årlige innflytterdagen i Molde, hvor lag og foreninger presenterer seg for byens nye borgere.