Solidaritet

"Lotusblomstmarkeringen” som arrangementet ble kalt i klubben, ble til etter et initiativ fra Wencke Thomasgård, som hadde sett at Kvinner for Fred og Nei til Atomvåpen hadde en tilsvarende markering på Røros. Siden 1946 har det vært skikk å sette ut hvite lotusblomster på japanske elver og sjøer til minne om bombingen. I Japan er hvitt sorgens farge.

Molde Soroptimistklubb tente på ideen. Dammen på Romsdalsmuseet i Molde ble valgt som arena, og klubben har siden 1996 gjort det til en årlig tradisjon å markere minnet om bombingen av Hiroshima og Nagasaki der 200 000 mennesker omkom.

Denne tradisjonen med markering av 6. august pågikk til og med 2006. Det ble etter hvert noe vanskelig å samle både medlemmer og publikum på denne tiden av året, i og med at det fremdeles var ferietid. Klubben har derfor bestemt at neste minnemarkering vil bli på 70 års dagen for bombingen, 6. august 2015.