2016

Årets markering av Den internasjonale kvinnedagen i Molde ble avviklet i nybygget, Krona, på Romsdalsmuseet. Arrangementet var et samarbeid mellom Molde soroptimistklubb, Molde sanitetsforening og Flyktningetjenesten i Molde.   

Møtet startet med samling i auditoriet, fullsatt sal med omtrent 130 personer, mest kvinner, men også noen menn. SI-Molde var representert med ca 20 av medlemmer. 

President Tove Hauge ønsket velkommen og snakket om dagens tema, likestilling og inkludering. Tove minte om at norske kvinners situasjon i dag er et resultat av en lang kamp, bl.a. for stemmerett, like muligheter og frihet til å treffe frie valg. Vi har fortsatt et stykke å gå, og må kjempe videre med friskt mot. Fokus på likestilling for innvandrerkvinner er ekstra aktuelt. Vi må støtte dem slik at de raskt kan ta i bruk sine rettigheter og plikter. 

Etter åpningstalen overtok Flyktningetjenesten, som starta med at Henny Tangen, programveileder for flyktningetjenesten, sang «Din tanke er fri». Videre leste Bente (?) et engelsk dikt, ord for dagen, fra diktsamlinga Arts of Faith. 

Branka Gutic og Ann-Marie Hopson holdt så hovedinnlegget der de satte fokus på inkludering og utfordringene for innvandrerkvinnene. «Man får ikke integrering, hvis man ikke har inkludering,» sa Hopson bl. a. Hun viste til at for mange innvandrerkvinner er kulturen en barriere for å delta i det norske samfunnet. De fleste kvinner i verden lever ikke i frihet i samfunnet, har heller ikke frihet i nære relasjoner. Mange tør ikke si nei, tør ikke bryte ut og si tydelig fra at de vil leve et liv i frihet. De trenger vår støtte. Vi må fortsette å kjempe for å gi andre kvinner en stemme. Vi må stoppe volden. Vi må stille krav. Og utdanning er utrolig viktig for å kunne oppnå like rettigheter i praksis. 

Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål fra salen. 

Deretter forflyttet forsamlinga seg ut i kafeen der det var musikalsk innslag ved Fannestranden teklubb. Vokalist Helene Lossius framførte bl.a. Så ta mitt hjerte, tekst av Tove Ditlefsen, Ord over grind av Halldis Moren Vesaas og Pene menn av Irene Reppen. 

Etter den lille «huskonserten» åpnet museets kantine for salg av kaffe og kaker. 

SI- Molde hadde en liten stand for salg av handbroderte vesker fra Sør-Afrika, fra Oslo-klubbens Mapula-prosjektet. Vi hadde kjøpt inn 10 vesker a 300 kr, og fikk solgt alle. 

Kvelden ble avsluttet med danseopptreden av kvinner fra Eritrea. 

Dagen etter hadde Romsdals Budstikke en helsides omtale av arrangementet, og på RB-nett er det lagt ut flere bilder + video fra danseinnslaget http://www.rbnett.no/nyheter/2016/03/08/Fullt-hus-p%C3%A5-Kvinnedagen-12255054.ece.

Takk til 8. marskomiteen for et innholdsrikt og vellykka arrangement!