2013

2013 Dette året ble også 8. mars feiret i Molde rådhus. Årets arrangement var et samarbeid mellom Molde Soroptimistklubb, Molde Sanitetsforening, N.K.S. Møre og Romsdal og Molde Rotary. I tillegg til at vi markerte kvinnedagen, var dette også en oppstart av feiringen av stemmerettsjubileet. President Christina Duwe ønsket ca 120 deltakere velkommen til en fin pyntet rådhussal. Hun overlot så ordet til ordfører Torgeir Dahl som åpnet Molde kommune sin feiring av stemmerettsjubileet. Kveldens hovedforedrag var ved historiker Anne Gamme som foredro om utstillingen "Mannsstemmer har vi nok av fra før." Denne utstillingen var en del av arrangementet i rådhussalen.