2012

2012 ble kvinnedagen markert i Molde rådhus der Molde Soroptimistklubb sto som enearrangør. Påtroppende president i klubben til høsten, Christina Duwe, ønsket velkommen til hele 160 kvinner (og et par menn). Kvelden ble innledet med nydelig sang og pianospill av unge Kristine Rakvåg Roald som høstet stor applaus fra forsamlingen.

Hovedprogrammet var et bildeforedrag av fotograf Espen Rasmussen. Han hadde oppdraget å følge fredsprisvinnerne i deres hjemland for å fotografere deres liv og virke til utstillingen i Nobels Fredssenter. Utstillingen ble åpnet i forbindelse med prisutdelingen i desember.

Rasmussen tok oss med på en fengslende og interessant «reise» i ord og bilder. I etterkant av arrangementet i Oslo har fredsprisvinnerne uttalt at: ”han er den nordmannen som kjenner oss best.” Det samme kan vi nesten si etter å ha hørt og sett Espen Rasmussen i aksjon.

Molde Soroptimistklubb anser 8. mars arrangementet som så vellykket i år at vi allerede har satt i gang planleggingen for neste år, da er det stemmeretten for kvinner som skal feires.