2010

2010 var det første året Molde Soroptimistklubb var med og markerte den internasjonale kvinnedagen. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Molde sanitetsforening, Røde Kors, Ladies Circle og flyktningetjenesten i kommunen. Vi arrangerte "kvinnekafe" i Molde rådhus med et spesielt fokus på innvandrerkvinnene i byen. Et svært godt og vellykket arrangement.