Klubbens 17. mai tradisjon

Tidlig 17. mai morgen har klubben i mange år stått for bekransning av Nini Roll Ankers byste i parken ved Gotfred Lies plass. Medlemmer fra klubben og representanter fra 17. mai komiteen i kommunen møtes ved bysten for en høytidelig stund. I forbindelse med bekransningen spiller Molde Janitsjar nasjonalsangen. Dette er en fin start på feiringen av nasjonaldagen for de som møter opp.

 "Nini Roll Anker, født i Molde i 1873, gift med Johan A. Anker. Hun debuterte under pseudonymet Jo Nein med romanen "I blinde" (1898). I 1906 kom et bind fortellinger, "Lill-Anna og andre", der hun som en av de første i norsk litteratur skriver om arbeiderkvinner.

Men først i 1909 opplevde hun sitt kunstneriske gjennombrudd med "Benedicte Stendal", romanen om en fattig offisersdatter. Her møter vi et av hennes store temaer: motsetningen mellom det tradisjonsbundne embetsmannsaristokrati og kunstnere og intellektuelle. Hennes hovedverk er "Det svake kjøn" (1915), et angrep på kirkelig dømmesyke og på nedvurderingen av kvinnen som kjønnsvesen, og dessuten en inderlig opplevd kvinneskildring. Skuespillet "Kirken" (1921) er en heftig anklage mot prestene, som under den første verdenskrig velsignet våpnene. Romantrilogien "Huset i Søgaten" (1923), "I amtmandsgaarden" (1925) og "Under skraataket" (1927) forteller en norsk embetsslekts historie fra 1840-årene til tiden omkring 1920."

 Kilde: Store norske leksikon  

                                                                            

 Nini Roll Anker

 Nini Roll Anker, f. i Molde i 1873. Foto tilhører Oslo Museum

17. mai 2014
17. mai 2014
17. mai 2014
17. mai 2014
17. mai 2013
17. mai 2013