Bli medlem

Har du lyst til å bli en del av det flotte fellesskapet som Soroptimist Internasjonal representerer?

Som medlem av en soroptimistklubb får du:

Mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling 

Et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland 

Mulighet til å delta i arrangementer over hele verden

Bli kjent med mange engasjerte kvinner i ditt nærmiljø

Sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag

5 minutters innlegg og "ordet fritt" fra medlemmer på klubbmøter  

 

For mer informasjon kan du sende en e-post til klubben på: molde@soroptimistnorway.no

 

 

 

Hyggelig sommermøte i 2011 i Gunhild sitt sommerhus på Averøya